Alexandra, 38

Dasha, 23

Агата, 28

Akmaral, 34

Natalie, 41

Tanya, 27