Elena, 44

Darya, 27

Aliona, 30

Anna, 30

Olya, 32

Valeri, 26